Šta je za Vas „crna magija“ i da li čovek može sam da je se oslobodi i kako?

Boja magije, ako tako možemo reći, je determinisana stavom operatora. Postoji još jedno uzvišenije pravilo-norma, a to je globalni scenario. U tom scenariju je sve belo, sve je dozvoljeno, sve je potrebno čak i ‘crna’ magija. Ali to je previsoka tema za ovu raspravu. Spustimo se na ljudski nivo, dakle stav i motiv operatora. Osim etike operatora važna je i snaga tog operatora jer i ona ponekad može biti razlog i opravdanje.

Sve to određuje boju magije i eventuelne kazne ili bumerang do operatora. U stvari ništa drugo. Tu je i žrtva te crne magije. Ako je neko žrtva a to može biti svako, on to nije bez razloga. Tu mogu da budu njegovi lični razlozi ali i viši razlozi. Ali u oba slučaja poruka je jasna – ojačaj i odbrani se! Kao i inače u životu ako vas neko povredi. A metodi odbrane su na izboru žrtve, u zavisnosti od arsenala napadnutog.

    Crna magija – Oslobađanje: prvo detekcija, ko, kako i zašto? Čime? Kao policijski inspektor. Što više detalja dijagnoze. Od toga zavisi odbrana, način, sredstva, kadar ljudi, ritualno, inicijacijski, pomoć sa strane, cena žrtve, ojačavanje, itd.. Dakle, moguće je.

Ostavite odgovor