Šta je za Vas „crna magija“ i da li čovek može sam da je se oslobodi i kako?

Boja magije, ako tako možemo reći, je determinisana stavom operatora. Postoji još jedno uzvišenije pravilo-norma, a to je globalni scenario. U tom scenariju je sve belo, sve je dozvoljeno, sve je potrebno čak i ‘crna’ magija. Ali to je previsoka tema za ovu raspravu. Spustimo se na ljudski nivo, dakle stav i motiv operatora. Osim etike operatora važna je i snaga tog operatora jer i ona ponekad može biti razlog i opravdanje.

Sve to određuje boju magije i eventuelne kazne ili bumerang do operatora. U stvari ništa drugo. Tu je i žrtva te crne magije. Ako je neko žrtva a to može biti svako, on to nije bez razloga. Tu mogu da budu njegovi lični razlozi ali i viši razlozi. Ali u oba slučaja poruka je jasna – ojačaj i odbrani se! Kao i inače u životu ako vas neko povredi. A metodi odbrane su na izboru žrtve, u zavisnosti od arsenala napadnutog.

    Crna magija – Oslobađanje: prvo detekcija, ko, kako i zašto? Čime? Kao policijski inspektor. Što više detalja dijagnoze. Od toga zavisi odbrana, način, sredstva, kadar ljudi, ritualno, inicijacijski, pomoć sa strane, cena žrtve, ojačavanje, itd.. Dakle, moguće je.

Comment on this FAQ