Zašto je Crowley-ev Tarot najbolji?

Zato jer su samo u tom – Crowley Tarot kompletu na svakoj karti predstavljene sve pripadajuće korespondencije (planetarne, zodijakalne, Elementarne i sefirotske) i što je svaki detalj tako koncipiran da što jasnije izrazi silinu koju predstavlja. Dakle, svaka boja, oblik, ornament, detalj, ima smislenu funkciju.

Nisam video detaljima toliko bogat i precizan Tarot komplet, a video sam ih preko sto različitih. Ako na nekoj Tarot karti nedostaju neke korespondencije, to je samo znak neznanja autora-dizajnera, a to se često dešava kod drugih Tarot kompleta.