Kategorije
Kabala

CLXI. 666 i drugi brojevi – IV

Obična neobičnost

Običnost u kojoj smo veoma odudara od savršenstva. Veoma. Mi smo navikli na tu običnost i mislimo da je to savršenost (jer ipak sve teče u nekoj harmoniji). Ali nije. Naše predstave o savršenosti su nepotpune i čak nam je prava savršenost toliko daleko da nam je nezamisliva. I ako se desi da iz ove naše nesavršenosti (za koju mislimo da je savršena) vidimo pravu savršenost ili se susretnemo sa njom, ona nam izgleda strašno opasna, nepoznata i čak đavolska. Većina se toga i uplaši, prestraši. Pokušajmo da sebe izrazimo volumenski, odnosno naš sopstveni um. Nama je krajnje teško da uopšte zamislimo kako izgleda naš sopstveni LVX i samim time naša karma. A u stvari to je veoma, veoma nepravilan oblik. Ali za nas je to manje-više OK jer svako se dobro oseća u svojoj koži, mada mu je njegov sopstveni krst najteži. I kada se susretnemo sa kockom ili kuglom, mi se uplašimo od pravilnosti tih oblika. Ako smo uopšte u božijoj milosti da nam omogući takav susret. Zbog sopstvene nesavršenosti ne vidimo pravu savršenost. Od sopstvene ružnoće ne vidimo pravu lepotu.

Ako neki broj izražava savršenost, bilo sopstvenu ili kombinaciju drugih brojeva ili savršenu multipliciranost nekog broja, to ne znači ništa slabo. Ako mi ne vidimo tu matematiku u njemu, tu njegovu unutrašnju strukturu i šta on izražava to ne umanjuje njegovu savršenost, mada je mi ne razumemo, ne vidimo i čak se je bojimo.

Niko nije rekao da je broj 196, na primer, đavolji broj. Ali taj broj na svoj način uzražava veoma sličnu vibraciju i savršenstvo kao i broj 666. 196 + 470 (OTh – Vreme) = 666. 196 = 14 x 14. ATU XIV je alhemijsko zlato. Zlato je metal Sunca koje je vremenom završilo svoju evoluciju. 196 je atomska vrednost zlata. Zlato je metal Sunca a 666 je broj Sunca. 196 je brojčana vrednost još nekoliko veoma zanimljivih reči, na primer: MTzVIN (hebrejsko) što znači – odlično, zatim Peira (grčki) što znači – iskustvo, zatim Diampas (grčki) što znači – sasvim, potpuno, zatim 196 = 131 (PAN) + 65 (ADNI) = (7+7) x (7+7) = S(1 – 7) x 7 = 126 (LVX) + 70 (oko), itd., itd.. Ako tom broju 196 dodamo 300 (broj Duha) dobijamo broj 496 koji je zanimljiv jer je S(1-31), broj Malkuta, broj Zemlje prožete božanskim, itd., itd..

Dakle, vidimo da ovaj broj izražava savršenstvo i to veoma slično kao i broj 666. A niko ga nije proglasio đavoljim!? Šta čekaju?

U čemu je prednost čoveka pred ostalim živim bićima? Zašto je čovek Biće Svih Bića na planeti Zemlji? Samo zato jer ima svest o sebi i to toliku svest da sa njom može da spozna Najvišeg Tvorca. Nijedno drugo materijalno biće na ovoj planeti to ne može. To ne znači da svaki čovek to uradi. To nikako. Ali za to ima potencijale svaki čovek kada se rodi. Pet minuta kasnije stvar se već menja a posledično i kasnije se menja, tako da ekstremno mali broj ljudi uopšte i počne da spoznaje svoje prave uzroke, a o dostizanju cilja možemo reći – jedan na deset miliona. I ako Biće Svih Bića ima broj 666, stvarno je đavolsko proglasiti ga đavolskim!

Vidimo besmislenost da se bilo koji broj proglasi đavoljim. Svaki broj je samo aspekat celine. Celina je savršena i neki brojevi tu savršenost bolje, plastičnije, vernije, preciznije, izražavaju a neki manje. Ali svi, apsolutno svi brojevi imaju svoje mesto i svoju funkciju. Proglasiti neki broj đavoljim je jednako glupo kao i neki organ u telu proglasiti đavoljim. Ha, ha. Nekada su i to uradili.

Jedna od čestih stvari koje ljudi ne žele i pored ekstremne radoznalosti je – istina. Zato jer je velika, nepojmljiva, opasna, nepoznata, često nedokučiva, strašljiva, ukratko univerzalna, a to obični mozgovi običnih ljudi ne mogu da prihvate. Zato je najlakše broj 666 ili bilo koji drugi nejasan broj a koji izražava savršenstvo proglasiti đavolskim.

Postoji još puno zanimljivih kalkulacija sa brojevima, na primer brojevi 6, 28, 496 i 1828 su zbirovi brojeva sa kojima su jedino deljivi, ali to za gematriju nije toliko važno. Neko bi možda i ovo smatrao đavoljim poslom, ha ha. Za kabalu je kod celokupne numerologije (koji čudan izraz) najvažnije to da dve reči različitog izgovora, različitog pisanja, iz različitih jezika, različitog značenja, imaju iste gematrijske vrednosti. To je konkretna veza, vidljiva i nevidljiva. Broj 666 je povezan na mnogo načina sa mnogim brojevima, sličko kao što je centar ili težište nekog predmeta ili geometrijskog lika povezano sa celokupnim volumenom ili površinom oko sebe.