Kategorije
Kabala

CLXII. Kabala u praksi II

Šta treba još da uradimo?

Upoznao sam nekoliko ljudi koji su imali konkretne magičke moći. Oni su skromniji i povučeniji nego većina ljudi. U momentima kada su bili u opasnosti od drugih ljudi isto su bili skromni i povučeni, ali mirni jer su u svakom momentu bili sposobni da neprijatelju zadaju smrtonosni udarac od kojeg nema odbrane. Magičke moći su kao i nuklearno oružje. Treba ga posedovati da ga ne bi upotrebio! Dakle, svi bi hteli nuklearno oružje. Svi bi hteli da poseduju magičke moći. Svima su one dostupne. Samo treba vežbati, vežbati, vežbati, i još deset puta toliko i još dalje i još deset metara, i dalje… Kabala može da pomogne. I pomaže.

— —– —

Šta treba da se uradi u vezi kabale? Koji poslovi? Koje su perspektive? Kakvi treba da budu budući studenti kabale i koja sve znanja treba da poseduju? Novi duhovnjaci raspravljaju o puno nevažnih stvari. Ja pokušavam da otvorim neke zanimljive teme od kojih bi svi imali koristi, ali ne možeš ti sa Pigmejcima razgovarati o logaritmima. Mene zanimaju iskustva drugih ljudi u istraživanjima enohianskih kvadrata, zatim seciraje nekih figura iz Sheme 231 Vrata, zatim sabiranje Heksagrama Ji Džinga (neki ‘stručnjaci’ su se krstili kada sam to pomenuo), zatim analiza obrnutih Pentagrama, zatim jake basme za svaki cilj i problem, konstrukcija rituala za parcijalne probleme, zatim smisao i značenje lunarnih kruženja kao i sve ostale rotacije tokom rituala kojih je moguće osam različitih, zatim bilo koji aspekat ili tranzit u praksi, itd., itd.. Ali, malo koga to zanima. A to su magika i kabala u praksi. To je studij kabalista i danas i u budućnosti, to su neki od preduslova za magičke moći. Nije to malo. Zato sam naveo onaj primer o magičkim moćima u uvodu za ovaj tekst.

Potrebno je upotpuniti sistem korespondencija, sastaviti nove tabele i podtabele. Podtabele su korespondencije uz Manje Arkane. Zatim dodatno raširiti i kompletirati sistem 50 Vrata Binaha sa korespondencijama. A šta treba uključiti u te tabele? Jednom rečju – Sve! Ceo Malkut, celokupno materijalno kraljevstvo. A prioriteti su životinje, biljke, minerali, vitamini, hemijski elementi, još neobrađeni panteoni sa raznih delova planete i njihove paralele, muzički instrumenti, emotivna stanja, itd., itd.. Sve što je u Malkutu je inkarnat nekog boga. I da bi prepoznali boga u svemu, a bog jeste u svemu, treba da poznajemo šta je čiji predstavnik. Jer ne može postojati materijalna stvar bez svojega astralnog čuvara, uzročnika. Sva dinamika dešavanja u materijalnosti je izraz međusobne saradnje organa boga. Nauka pokušava i misli da je pronašla uzročno-posledičnu vezu za sva dešavanja u materijalnosti, ali nije baš tako. Ako mi ne verujete, pitajte se – zašto vaše srce radi? Ne kako radi, nego zašto radi! A bez poznavanja koncepta Nefeša u kabali, ne možemo da dođemo do pravog odgovora. Jer da nije tako, mnoga srca mnogih ljudi bi radila stotine godina.

Mnogi entiteti su rezultati saradnje više bogova, zato se oni klasificiraju pod parove Tarot Aduta ili pod Manje Arkane ili pod 50 Vrata Binaha. Nisu i ne moraju svi inkarnati, materijalni predstavnici, da budu čisti predstavnici bogova. Najčešće to nisu. Ali važno je prepoznati jednu glavnu silinu u njima, dominantnu, ili par glavnih. Ko zna pod koju Stazu Mudrosti spada kesten ili orah ili borovnica ili violina ili pekinezer ili neki luksuzni restoran ili B-12 vitamin, novi tip automobila? Sve te korespondencije treba da budu smislene i moguće ih je puno sastaviti po različitim kriterijima. Ali važna je smislenost, energetsko-vibracijska smislenost i pripadnost nekoj Stazi Mudrosti. Svaki telefonski imenik na planeti je moguće klasifikovati u 12 veoma logičnih kategorija ali pitanje je smislenosti i upotrebljivosti takve klasifikacije.

Tu nije samo problem nedostatka brojčanih korespondencija jer nedostaju još mnoge korespondencije. Ali brojčne korespondencije su najneophodnije. Ne znam da li sam u životu naleteo na kvalitetnu knjigu o numerologiji. Ne, nisam. Niti na knjigu B klase o toj temi. A desetine knjiga je o numerologiji. Besmislenih, nepotrebnih, neupotrebljivih. Tu ne govorimo o gematriji koja temelji na korespondencijama. Dakle, osnovna kvalitetna literatura nam nedostaje.

Meni je stvarno teško da dokažem i objasnim ljudima da je kabalistička Shema 231 Vrata za nauku budućnosti ono što je Periodni sistem elemenata za hemiju. I koliko bi hemija danas bila naprednija da su uvažili i element eter kojega je Mendeljejev izvorno ukalkulisao u tu shemu!

Kada astrolog kaže da neka planeta prolazi kroz neki znak ili neko polje ili preko neke druge važne tačke i da to znači to i to u praksi, u materijalnom životu, to znači da on poznaje žargon svojega divinatorskog sistema. Dakle, on poznaje korespondencije. Isto tako, svaki divinatorski sistem ima svoj žargon, kao što svaki divinator (pa i svaki čovek) poseduje svoj individualni žargon koji je rezultat i pokazatelj tipa i veličine njegovog software-a, da ne kažemo uma. Zato divinator treba da spozna jezik-žargon divinatorskog sistema i da sopstveni žargon prilagodi žargonu tog sistema, da ih uskladi. I tada će od tog sistema, ma kakav on bio, i ma kako oni komunicirali na neobičan način, dobijati tačne odgovore. Divinator sa Ji Džingom treba da zna kako taj sistem izražava, na primer, prepotentnost, naduvanost, šepurenje (H 22) a kako čišćenje karme (H 18) a kako nešto fiksno čemu se treba prilagoditi (H48), itd., itd.. Isto tako divinator sa Tarotom treba da zna koje karte predstavljaju koje životinje, koje karte (ili kombinacije karata) predstavljaju razna stanja uma i tela ili koncepte uma. A preduslov za to je što širi fond poznavanja korespondencija. A jedna od definicija kabale je – beskonačno veliki sistem korespondencija. Kod konstruisanja bilo kojeg inicijacijskog rituala potrebno je potpuno poznavanje korespondencija. To je preduslov. Dakle, dobar divinator sa Tarotom treba da zna da je recimo Sedmica Štapova u jednom slučaju nepotrebna hrabrost, u drugom pokazivanje mišića, u trećem (potrebno ili nepotrebno) blefiranje, u četvrtom (potrebno ili nepotrebno) šepurenje, itd., itd..

Pitanje je da li sve muzičke instrumente možemo da uvrstimo pod neke Staze Mudrosti. Jer tu treba uvažiti i materijal i tradiciju (istoriju instrumenta), poreklo, upotrebnu vrednost kao frekfenciju zvuka kojega proizvodi i kako taj zvuk deluje na okolinu. Mnogi instrumenti imaju veliki raspon kao i spektar duginih boja tako da su mnogi instrumenti prevelikog raspona da ne možemo jednostavno da ih smestimo pod neku Stazu jer oni sadrže raspon od nekoliko Staza ili možda sve. Svemu ovome treba dodati i glagoljicu i vinčansko pismo, i što je najvažnije – slovenska božanstva. Sve ih treba, i moguće je, svrstati pod 32 Staze Mudrosti. Za sebe sam sastavio neke klasifikacije. Ne znam šta rade naši antropolozi?

— —– —

Ako se udubimo u bilo koji religiozni sistem (i koji obavlja svoju funkciju), pre ili kasnije dolazimo do zaljučka da postoje osnovna slaganja u korespondencijama sa kabalom. Uvek je tu izvestan broj sastavnih delova koji odgovaraju nekim kabalističkim ključnim faktorima. Svaki inicijacijski sistem apsolutno mora da korespondira sa kabalističkim aksiomima. Čak i u vudu šamanizmu koji je veoma neistražen i koji je relativno uzak i koji se striktno drži svojega sistema, kada ga uporedimo sa kabalističkim sistemom delova duše, tu vidimo fantastična poklapanja. Čak i za mnoge termine od Kastanede, koji je veoma popularan a veoma malo shvaćen, možemo pronaći paralele, tu su podudaranja, odnosno, najbolje ga možemo dubinski objasniti i shvatiti upotrebljavajući kabalističke termine delova duše.

Šta se čudite, ovo su nauke budućnosti.

Ima još …