Kategorije
Kabala

CLXVI. 50 Vrata Binaha

I – korespondencije

O ovoj temi sam već pisao. Pošto se pojavilo puno pitanja o korespondencijama, nastao je ovaj tekst kao pokušaj da odgovorim na neka pitanja.

    Poznavanje korespondenija je ključno za razumevanje žargona bilo kojeg divinatorskog sistema. Takođe je ključno za svaku invokaciju, da znamo kojim materijalnim prdstavnicima pojačavamo prisustvo nekog boga, čime ga najlakše prizovemo. Takođe je ključno za razumevanje mitova. A preko razumevanja mitova lakše razumemo svakodnevnu dinamiku i astrološke tranzite. Nama nije teško da razumemo reči ‘istrajnost na pravom putu donosi nagradu’ ili ‘povoljno je preći veliku vodu’, to su fraze iz Ji Džinga. Ali u zavisnosti od konteksta pitanja, stava pitača i Heksagrama kojega dobijemo, u praksi te fraze mogu da znače veoma različite stvari. Isto tako znamo koje ime nosi Sedmica Pehara ali ona može da bude i alkoholizam i prostitucija i narkotici (tečni), ali i pornografija i laži, ali i gojaznost ili neki drugi preterani hedonizam, itd.. A ako je u saradnji sa nekim Adutom, tu može da bude veoma širok spektar i to ne uvek negativnih stvari. Plus moramo znati da je Adut ‘jači’ i da on daje širi spektar unutar kojega se ispoljava Sedmica Pehara.

    Kabala je jedan ogroman sistem korespondencija. Knjiga Liber 777 je kostur. Odnosno sadržina te knjige je kostur svega, makro i mikro kosmosa, mada izražava samo vidljivi deo te ogromne celine. To je anatomija Drveta Života. To je mreža, mozaik, celokupna slika svih sastavnih delova, to je rašireni Tarot. Život, dinamika tao-a, je samo konglomerat međuuticaja tih kockica mozaika, jedne sa drugom ali i svake sa svakom, ali i svake sa celinom. To su bogovi, centri moći a svi zajedno su makro ili mikro kosmos, čovek. I baš zato što u sebi ima sve te komponente čovek jeste mikrokosmos, odnosno božanski, božiji sin. Čovek je bog smanjen do veličine čoveka, a bog je čovek povećan do beskonačnosti.

    Moramo da dodamo da je to ipak grubi prikaz osnovnih sastavnih delova, 22 + 10 = 32, što se potpuno podudara sa 32 Staze Mudrosti u Sefer Jetzirahu.. To ne znači da je ta knjiga, Liber 777, konačna. Mi možda vidimo sve delove tela boga ali ih ne prepoznajemo. Mi vidimo materijalni svet oko sebe ali ga ne poznajemo dovoljno a još manje razumemo. Zato tu knjigu treba širiti, dopunjavati da taj mozaik bude što ispunjeniji i samim time precizniji, oštriji, kompletniji. Puno toga je neophodno još da se uključi u tu knjigu. Na primer ostali metali, vitamini, razne (bezbrojne) ljudske sklonosti, stanja i koncepti, itd., itd., slovenska božanstva, mnoge magičke korespondencije šamana sa svih delova planete i njihovi panteoni, itd.. Ko će to da uradi? Pa mi! Ko drugi. Akademici nisu dovoljno pismeni za to, ako jesu ne da im se jer neće niko da ih plati za to. Antropolozi takođe spavaju. To je posao kojega treba da uradi sveštenstvo (i istočno i zapadno), to je posao kojega treba da urade akademici i antropolozi. Tokom zadnjih nekoliko decenija sastavio sam preko 30 novih važnih dodatnih kolona za Liber 777, a neke sam dodatno upotpunio i objasnio. Taj posao nema kraja.

    S obzirom šta je sve prisutno u Kraljevstvu, Malkutu, materijalnosti (a prisutno je SVE), vidimo da ne možemo sve da ‘stavimo na svoje mesto’ u taj Liber, zato postoje i dodatni sistemi korespondencija, na primer 50 Vrata Binaha, sistem Ji Džinga sa svojim korespondencijama kao i Shema 231 Vrata, sistem Isaka Lurije, ali to su preveliki zalogaji. Sve mitološke priče, naročito iz staroegipatske i starogrčke mitologije su neiscrpan izvor korespondencija kao i odgovarajućeg ponašanja. Svaki mit je magički ritual na astralnom nivou i dešava se i danas a ne samo u doba antike. Čovek na materijalnom nivou može da kopira te radnje (a samim time ih kopira i na astralnom nivou) i time daje snagu prirodnim silinama koje isto to rade. Dakle, usklađuje se sa njima. Zato je ritual izraz spiritualne istine. Zato svaki ritual (inicijacijski ili rituali proslava) treba da bude u skladu sa zakonitostima odnosa subjekata na Drvetu Života.

    Treba znati šta je čiji predstavnik i njihove međuodnose. Zato nam je potreban sistem ovih razrađenijih korespondencija. Svaka stvar, pojam, radnja je predstavnik neke siline ili rezultat saradnje više silina ili rezultat dinamike među tim silinama. Ceo ovaj materijalni (kao i nematerijalni) univerzum temelji na toj prepepletenosti tih silina. I kako se te siline slažu, vole, sarađuju, ili su u koliziji tako se ekvivalentno tome dešava i na materijalnom nivou.

    Sve mačke su pod Tifaretom. Ali postoji desetine vrsta mačaka. Malo je grubo sve ih svrstati pod Tifaret (Sunce). Zato imamo unutar sefirota Tifareta po sistemu 50 Vrata Binaha ukalkulisanih ostalih šest sefirota ispod Bezdana. Zato ostale mačke možemo da rasporedimo po tim podkategorijama. Dakle, panter nije u skupini Tifaret u Jesodu nego je u skupini Jesod u Tifaretu. Ali lav je u skupini Tifaret u Tifaretu. Šminkerske ili debele mačke su u skupini Netzah u Tifaretu.

    Isto tako svi psi, vukovi, ris, itd., su pod Jesodom ali sa karakteristikama ostalih šest sefirota. Doga, na primer, je Chesed u Jesodu a doberman Geburah u Jesodu a oni beli doterani konji na paradma su Netzah u Geburahu. Vrabac(?) i golub su u skupini Netzah u Netzah-u.

    Ima tu još puno nedefinisanih bića i predmeta oko kojih su neslaganja u koju kategoriju da ih svrstamo. Da li kondor spada pod Binah ili Chesed? Ili je neka mešavina.

    Da li svi strvinari spadaju pod Binah (Saturn)?

Živa bića koja najsporije evoluiraju ili su najmanje evoluirala tokom istorije planete, po nekoj logici spadaju pod Chokmah i Binah, kao na primer krokodil, neke vrste morskih pasa, kornjače, neke meduze ili popolis tremuloides. Veliko kabalističko pitanje je da li su i ta bića bila u Noetovoj barci ili ne? Ja mislim da jesu.

    Ekvivalentno svemu ovome, možemo svako psihičko stanje ili koncept povezati sa dominantnim uticajem neke od silina, kao i svaki organ ljudskog tela.

… ima još …