Kategorije
Kabala

CLXVII. 50 Vrata Binaha II 

Korespondencije

Ako hoćemo da razgovaramo prvo treba da definišemo pojmove. Tako je govorio moj školski drug Volter. U savremenoj psihologiji, pa ne samo u savremenoj nego možemo reći i tokom celog XX veka, vlada fantastična džungla pojmova tako da je veoma teško govoriti o pojmovima svesti, uma, nivoima svesti, itd., jer pojmovi nisu jasno definisani. Tako se dolazi do individualnog iskustva kao osnovnog kriterijuma pojmova. Ali to ne mora da bude isto kod svih i baš zato dolazi do džungle termina i pojmova. Zato nam ostaje sistem korespondencija da nađemo neki zajednički imenilac u definisanju pojmova. Dakle i razna stanja svesti kao i emocija je moguće (i potrebno i poželjno je) ih svrstati po nekim kriterijumima Drveta Života, a sve u cilju lakšeg njihovog prepoznavanja i samim time savladavanja, kontrole. Jer sve što se dešava i što postoji je neki izraz božije ljubavi, a ljubav treba da je pod voljom.

    Zato moram da se ponavljam, uvek kada ste na nekoj novoj lokaciji treba se zapitati – koji bogovi vladaju ovde? Ili kada dođete u neki hotel u svoju sobu, pitajte se – ko je sve seksao na ovom krevetu i da li je neko umro na tom krevetu? Ha ha. Da li se je nešto kritično dešavalo u toj sobi. Jer sve to je negde zapisano na astralu.

   —   —–   —

    Šta čini dobrog istoričara? Dobro poznavanje istorije. Šta čini dobrog hirurga? Dobro poznavanje anatomije. Šta čini dobrog kabalistu, astrologa ili Tarot divinatora? Dobro poznavanje korespondencija. Pitajte svakog astrologa sledeće ili slična pitanja: Koje silnice utiču da prouzrokuju da voda curi u kupatilu (ili u kakvom međuodnosu su te silnice)? Zašto se u čoveku pojavi nesigurnost u većoj skupini ljudi? Šta je uzrok da kasniš mada žuriš celo vreme? Šta je uzrok da neki čovek uvek ponavlja istu grešku? Ili, šta je uzrok da se neko uvek oblači u istu gardebobu a svi mu govore da mu to ne paše? Itd, itd.. Na svako od ovih pitanja može biti puno ispravnih odgovora. Ali ako astrolog ne zna barem tri različita odgovora na svako od ovih pitanja, on je odmah svrstan u astrologe B kategorije. Dakle, korespondencije su veoma važne. Jer govore o astralnim uzrocima. Korespondencije su dokaz delovanja Hermesovog zakona.

   —   —–   —

    Ako dobro poznajemo korespondencije nije teško shvatiti logiku i ispravnost u mnogim basmama gde se na primer traži krilo slepog miša u prahu ili cvet ili koren neke retke biljke. Shvatimo da 90% što piše u tim basmama je logično. Osim toga, treba da shvatimo da su one pravo biološko oružje. Možda je neko od vas gledao film Zvezdana vrata od pre više od četvrt veka. Tamo je jedan detalj koji je svima promakao a to je – konstrukcija tih vrata. Ishodišna ideja je striktno kabalistička. To je mnogima promaklo jer je to prikazano malo šeprtljavo, holivudski. Ali tu je više nego dovoljno materiala za današnje fizičare. Ne treba da idu u kvantnu fiziku. Ona bi došla njima.

    Dobar astrolog treba da zna koje planete u kojim kućama i znacima mogu da predstavljaju giljotinu, planinsko jezero, servis za televizore, itd.. A mi moramo da idemo i korak dalje, da znamo kombinacije koje dve ili tri Tarot karte to izražavaju. Šta dobrog astrologa čini dobrim astrologom? Velika, ogromna baza podataka korespondencija. Zatim sposobnost kombinatorike sa tim podacima. A ona osnovna preliminarna znanja o astrologiji koja mora da nauči napamet, to je preduslov, to je kao tablica množenja u osnovnoj školi.

   —   —–   —

    Poznavanje korespondencija je potrebno za bilo koji duhovni razvoj. Kod analize snova, kod detektovanja psihosomatskih bolesti, kod razumevanja mitova, kod razumevanja duhovnih poruka ‘odozgo’, kod analize primera sinhroniciteta, u astroogiji, itd., itd.. Za svaku pojavu, radnju, događaj u materijalnosti moguće je pronaći odgovarajući astralni uzrok pokretač. Čak i ako je tu više nego očigledan neki mehanički, materijalni pokretač, uzrok. Za našu analizu  su važni, kritični i ključni momenti u životu i naravno da nas zanimaju uzroci istih. A to nikako ne možemo bez poznavanja korespondencija. Svi smo se ponekad zapitali – zašto mi se je ovo dogodilo, za šta je to dobro, šta bog time hoće da mi kaže? Drugim rečima, koje nevidiljive siline su u pozadini svega toga da je u materijalnosti usledio takav sled događaja.

    Šta čini divinatora dobrim divinatorom? Samo što veće poznavanje korespondencija unutar svojega divinatorskog sistema. Šta astrologa čini dobrim astrologom? Dubinsko poznavanje korespondencija, pojedinačnih planeta i znakova kao i međusobne saradnje istih u svim kombinacjama.

    Svaka Tarot karta izražava neku lokaciju neko emotivno stanje, neki mentalni koncept, neku ideju, neki mit, neku materiju, neki sastavni deo ove naše stvarnosti ovog našeg sveta, dakle neki deo makrokosmosa kao i korespondentni deo mikrokosomosa. Poznavanje toga podrazumeva poznavanje korespondencija. Poznavanje takvih korespondencija uz svaku kartu je kao i poznavanje slova. A za pisanje su potrebna slova, reči i rečenice. A to znači poznavanje i saradnje tih slova i reči, korespondencija, dakle poznavanje saradnje karata, nadgradnju. Jer u večnoj dinamici dešava se konstantno previranje i preplitanje svih tih faktora što stvara bezbroj novih situacija, okolnosti, mogućnosti, ukratko, situacija u dinamici tao-a. Zato je potrebno proširivati i nadopunjavati Liber 777. I tu nema kraja.

   —   —–   —

    Sve što je ispod Bezdana je podložno Vremenu i samim time smrtno. Odnosno, ima rok trajanja, duži ili kraći. Dakle, Noje je u svojoj barci poveo samo smrtne stvari. Ili drugačije rečeno, uzimajući ih sa sobom iz Rajskog Vrta učinio ih je smrtnim. Ali im je time i dao mogućnost za promenu, za evoluciju, za napredovanje, za nadgradnju i samim time šansu da se vrate gore iznad Bezdana, znači da se izbore za besmrtnost. Dake, Zevs je izborio pobedu nad Hronosom, ali ne trajnu pobedu, nego privremenu, vremenski ograničenu. Ali i to je nešto. Po toj logici, sve što postoji ispod Bezdana može se ukalkulisati pod 49 Vrata Binaha.

    Dolazimo do logičnog zaključka da je kabala u stvari jedan beskonačni sistem korespondencija, veza između svega u mikrokosmosu sa svojim ekvivalentima na makro nivou.