Kategorije
Kabala

F.A.Q. – XVII

Šta je smrt?

    Gubitak fizičkog nosača. Uglavnom i astralnog, skoro uvek, a veoma često i mentalnog. Ukratko, to je dramatična transformacija energije u drugi oblik. Kao što to govori ATU XIII u Tarotu. Dakle, zakon o održanju energije je tačan ali oblik i tip energije se menja u zavisnosti od upravo proživljenog života i rezultata procesa na Sudnji Dan u Dvorani Maat. Tih transformacija može da bude puno. Reinkarnacija je samo jedan od oblika. Dakle, onaj ko kaže da se svi re-inkarniraju, mora da je ‘prvi put rođeni’. Znači – veoma mlad. Ha ha.

    Ta transforacija energije je često bolnija za okolinu nego za samoga subjekta. Jer i oni osećaju tu promenu a često je tu i gubitak za njih. I oni plaču i žaluju zbog sopstvenog gubitka. Deo njihovog sistema, emotivnog, mentalnog ili materijalnog je nestao. Zato su smrt proglasili nečim žalosnim i groznim. ‘Danas je lep dan za umiranje’ kaže onaj stari Indijanac Dastin Hofman-u, ako znate o čemu govorim. Vi ste mladi a to je bilo pre 140 godina. Ja dodajem – svaki dan je lep za umiranje. ‘Svetkovina za život i još veća svetkovina za smrt’ kaže Liber AL.

    Upotrebljavam hebrejske termine jer za neke entitete i energije na zapadu uopšte nemamo termine. To važi i za tri niža, smrtna, dela duše, Ruach, Nefeš i Guf. Jer, šta je telo, duša, duh, nad-duša, svest, um, podsvest, sveti duh, itd., to ni mister Freud ni drug Jung, ni milicija, ni papa ne znaju šta je šta.

Može li istina da bude bogokletna?

    Epur si muove. Pročitajte biografije Mansur Al-Haladža, Jana Husa, Giordana Bruna, Galileja, istražite malo inkviziciju. Razmislite zašto je broj 666 tako popularan. Analizirajte ga matematički. I kada sve to izanalizirate dolazite do toga da i tu bogokletnost treba skenirati, odnosno proklamatora da je nešto bogokletno. Šta milite, da li bi sudija inkvizicije, papin izaslanik, na spravi za mučenje priznao da je napravio pakt sa đavolom? Ili čak i bez sprave za mučenje, šta kaže vaša seljačka logika o tom njegovom paktu sa đavolom?

    I na kraju se udubite da ustanovite koliko običan čovek odudara, koliko je veoma daleko od božijeg čoveka. I kada se to vidi, nije teško razumeti da mu je lako prodati ‘muda za bubrege’.

    A šta o svemu tome misli Bog Mudrosti? Podsmeva se i istini i bogu i bogokletnosti. Jedino ispravno.

Zašto je toliko puno šarlatana i prepisivača? Imaju li oni smisao?

    Šarlatani su najbolji faktor selekcije radoznalih. A prepisivači su potrebni jer oni nemaju šta da kažu i zato citiraju druge. Ali su prepuni nepotrebnog akademskog balasta. I uvek navedu citat i izvor citata. Zato treba gledati ono što niko ne gleda a to je spisak literature koju oni uvek navode. Tamo se uvek nađe po neka dobra knjiga koju treba potražiti. Tako se stvara spisak od onih 200 izabranih knjiga.

Kakvo bi bilo kabalističko ili astrološko objašnjenje da je čovek za života anoniman a slava mu usledi posle smrti?

    Univerzalni odgovor je – takva mu je karma. Tačan je to odgovor, ali nas zanimaju konkretni detalji, ili barem izvođači radova. Očigledno kod njega bog života i bog smrti imaju čudnu saradnju, koja je dugoročno gledano ipak dobra. A možda je ona dobra i kratkoročno ako subjektu tako odgovara. Ili je on neshvaćeni genije. Ili živi prevremeno. Ili se boji javnosti. Ili nije svestan svojih kvaliteta. O ovome govore Sunce, Saturn i Pluton.

Koliko možemo da verujemo konceptu kabale i Drvetu Života s obzirom da postoji još nekoliko koncepata koji govore o tome ali na malo ili veoma drugačiji način?

    Ne morate vi da verujete da je ovaj koncept predstave čoveka, mikrokosmosa unutar makrokosmosa,  ispravan i tačan. Ali ovaj koncept je veoma logičan, odnosno ovaj koncept je najmanje nelogičan od svih koncepata koje možete pronaći na planeti Zemlji.

    Svi ti pokušaji su samo pokušaji da se izrazi, predoči, predstavi nepredstavljivo. Uvek je tu neko ukalupljivanje, ograničavanje na uske ljudske koncepte i sposobnosti uma čoveka, uvek je tu upotreba nekog konačnog oblika za nešto što diše, što se uvek menja. Kako bi predstavili dinamičnu harmoniju. Već u verbalnom obliku je oksimoron. Dakle, postoje mnoge predstave. Puno sam pisao o njima na ovom website-u i sve imaju svoje prednosti i nedostatke. Ali se međusobno nadopunjuju. Zato ih je dobro poznavati što više. Ali Drvo Života se je pokazalo kao najfunkcionalnija shema. Amen.

Možete li da objasite kako se to dharanom na Adžnu čiste i anuliraju sve karme?

    Moramo prvo da znamo šta se dešava tokom vežbe dharane. To je umirenje na najvišem nivou a da je tamo i dalje dinamika. A ako tome dodamo i istovremenu vežbu asane tada su rezultati još veći. To uzrokuje anuliranje svih neuravnoteženih navika, koncepata, ideja, stanja uma. A to posledično uzrokuje i prestrukturisanja i korekcije protoka prana po telu a to posledično uzrokuje aktiviranje do tada neupotrebljenih delova tela. Zato je najbolje asanu i dharanu raditi istovremeno. Dakle, to je delovanje iz uma na um, zatim na Nefeš i na kraju i na telo. Dakle, dešava se uspostavljanje ravnoteža na svim nivoima a to je harmonija. Zato učite dete da piše sa obe ruke. Tako mu prenosite manje karme. Da li me pratite?

Zašto se đavo boji krsta? Ili se krst boji đavola? Zašto su nekompatibilni?

    O ovome je već bilo reči više puta. Ali, da ponovimo – prvo moramo da definišemo šta se čega boji, šta je uopšte đavo a šta je krst i u čemu je razlika. Previše pitanja i sva su (pre)ozbiljna. Ukratko, neravnoteža se boji ravnoteže, odnosno ravnoteža anulira neravnotežu koja bi da i dalje postoji. Kolika je nekompatibilnost ili nesklad među njima govore matematika i geometrija. Kada kažemo krst, to moramo naglasiti, mi mislimo samo na jednakokraki krst koji je simbol četvorostruke ravnoteže. Takav krst hoće da uspostavi ravnotežu koju sam predstavlja, dakle da anulira razlike potencijala. Time ništa ne uništava nego samo osvetljava kao što svetlost osvetljava tamu mada naizgled ništa ne menja. Tama ‘beži’ od svetlosti. Zato mačka (tipični predstavnik izvora svetlosti, Sunca) juri ono što beži i uvek legne na radiestozijski negativno mesto. Mora da zadovolji svoj ego. Pobeda nad đavolom je ponovo integrisati separatni deo u njegov prirodni sistem.