Kategorije
Kabala

CXXIX. NOX i LVX – III – ‘Bogovi su tu da daju, a ljudi su tu da to primaju’

Ako do krajnosti pojednostavimo, NOX je suma sumarum zbir svih uticaja izvana koji dolaze do nas, utiču na nas (bilo da je to direktni ili indirektni uticaj NOX-a), a LVX je naš sistem u celini i odgovor našeg sistema na sve te uticaje izvana. Takođe, odnos NOX-a i LVX-a je jedan od simboličkih prikaza odnosa mikrokosmosa sa makrokosmosom. Ili odnos haosa do kosmosa. Najbolji mogući prikaz toga je volumenski gde se vidi ‘podređenost’ i ograničenost LVX-a, baze, unutar ‘tela’ NOX-a, makrokosmosa, konstantne plime tetrisa. Ali teško je dati definiciju bilo kojeg od ta dva termina, mada smo je već dali više puta. LVX je smislena ganglija unutar beskonačnog plodnog polja-volumena za nastajanje i nestajanje ganglija. Zbog svojih unutrašnjih zakonitosti NOX-a i nastaju ganglije ali i iz istih tih zakonitosti one i nestaju. Dakle, slično Šivi ili Panu, Svestvoritelj i Sveuništitelj. Ili Saturn koji jede svoju decu a istovremeno je i Davalac oblika.

LVX uvek traži smisao samog sebe, smisao te ganglije unutar tog beskonačnog volumena NOX-a. LVX ne može da nastane i opstane bez materijala kojeg daje NOX-a. NOX ima svoju ‘nelogičnu’ (LVX-u nelogičnu) dinamiku u kojoj LVX teško može da se izbori za večnost. Jer NOX je a priori večan a LVX nije. Tek treba da se izbori za to. On mora da se bori i da odživi svoje vreme koliko ga ima a da ne govorimo o borbi za večnost. Zbog te ‘ubitačne’ dinamike LVX-u je ograničeno vreme trajanja, osim ako se ne izbori za produženje tog vremena. Dakle, mora u sebi sve da uskladi, sve što je dobio od NOX-a i da postane dovoljno veliki i da to konstantno nadgrađuje i tek tada je sebi osigurao trajnost, mnogo dužu nego ostali LVX-ovi koji to nisu uradili. Zar to nije identično onome što zovemo očišćenje uma, uravnoteženje uma i povećavanje uma!

LVX nastaje od NOX-a i LVX celo vreme pokušava da bude kopija NOX-a. U tome samo delimično uspeva. Svi neuspešni pokušaji LVX-a da kopira NOX-a i bude NOX su Apep, karma, ograničenja. I završavaju na groblju. Ali to je nužni produkat, nužno zlo u tim naporima da nastane i opstane.

Ako je LVX unutar sebe uravnotežen, on je automatski uravnotežen i sa NOX-om. Drugo je pitanje veličine tog LVX-a i pitanje stalne potrebe sopstvenog povećavanja i održavanja te Harmonije koja je – Nula.


NOX podrazumeva da uvek nešto daje, tetris znači stalni dotok, priliv. Planete i druga tela, drugi centri moći, uvek zrače, uvek deluju i uvek daruju. Ne uvek na isti način ali uvek nešto daju, neki uticaj, uvek. Ti uticaji na putu do nas prolaze kroz neke ‘filtere’ (u zavisnosti gde se nalaze i gde se mi na Zemlji nalazimo), zatim se mešaju sa uticajima drugih tela, ali ti uticaji, tetris, uvek dolaze ka nama, padaju na nas. Dakle, bogovi uvek nešto daju. ‘Bogovi su tu da daju a ljudi su tu da to primaju’, kaže ona latinska izreka, ako je Latini nisu ukrali. Dakle, NOX uvek daje LVX-u. LVX uvek sve to treba da primi. Jer, sve što LVX ima, to je nekada bilo NOX i dobio je to od NOX-a. I sve što LVX treba da uradi je da u sebe primi i integriše sve što dobije, što dolazi iz NOX-a.

Neki to zovu tranziti, božiji mlinovi, ne znaš šta nosi dan a šta noć, fiksni ili elastični stubovi budućnosti, čudni su putevi božiji, zajedno sa bogom stvaramo put ali i zajedno idemo po tom putu, i još mnogo formulacija postoji koje to izražavaju.

Astrolozi kažu da planete deluju različito na različite ljude. Mala, mala korekcija. Planete deluju isto ali ljudi, primaoci su različiti. Baze na koje pada tetris su različite. Dok ovo pišem, na sve ljude deluje Jupiter iz Jarca. Ali svaki čovek je različita baza na koju pada taj uticaj i posledično će i rezultati saradnje tog uticaja i te baze biti različiti, a to su realna dešavanja u materijalnom svetu. Isto važi za sve uticaje odozgo. Čak i kod dva čoveka istog astro znaka je taj uticaj različit. Oni jesu ili mogu da budu slični ali nikako nisu isti. Čak ni kod blizanaca.

Što je manje ima Apepa čovek u većoj meri može da primi i prihvati i za svoje dobro i korist upotrebi svaki uticaj svake planete i zvezde. Nije to tako teško ali pošto startujemo iz debelog ne-znanja, ljudima je teško to da se objasni.


Ako uopšteno pogledamo, ništa ne postoji osim NOX-a. Ako pogledamo malo preciznije, unutar tog NOX-a je LVX sa svojim Apepom. Ništa osim te tri zone ne postoji. Naravno, moguća su daljnja seciranja i tu dolazimo do zaključka da su sve te tri zone sastavljene od ‘cigli’ koje zovemo Staze Mudrosti ili 22 entiteta. To su osnovne figure tetrisa koje nam šalje NOX. Ima tu i uticaja fiksnih zvezda, itd., ali i ovih 22 entiteta i njihovi produkti su preveliki zalogaj. Sav studij i operacije magike i kabale su vezane na navedene entitete.

Svaki priziv đavola je u stvari priziv sopstvenog Apepa. Čak i ako je neko lud i pokuša da iz NOX-a prizove neke ‘zle’ frekfencije (ako one uopšte postoje) čak i one će se izraziti preko Apepa subjekta koji ih priziva.

Rad na svojem umu ima mnogo načina. Jedan od načina je dharana. To je težak i spor metod i nekako pasivan baš zbog te sporosti i daje spore rezultate, zato je nepopularan. Ali je najsigurniji. Ipak, ponekad je smisleno neke neravnoteže Apepa anulirati torpedovanjem a ne samo smanjivanjem hrane koju dobiju (a što radi dharana).

Moguće je samo prizivati LVX-a što je samo afirmacija već postojećeg LVX-a i time njegovo povećavanje. To je Liber Samekh kao i svaki drugi priziv svojega S. A. Čuvara. Moguće je i direktno razbijanje Apepa (pojedinih delova) introspekcijom, psihoanalizom, mantranjem, raznim samodisciplinama, ritualima teranja, samoanalizom, analizom sopstvene istorije, radom sa Drvetom Života, itd., i drugim radnjama, a nakon svega toga je idealna dharana kao način održavanja tog novopridobijenog stanja ravnoteže.

Ako tako pogledamo odnos LVX-a i NOX-a, nije teško zaključiti da je sve moguće ali ne istovremeno i ne svuda. Dakle, za sve je potrebno vreme, okolnosti. Sve u svoje vreme. Isto tako nije teško zaključiti da je ponešto i nemoguće. Ali ne zbog NOX-a nego zbog poodmakle oblikovanosti LVX-a. Dakle, s obzirom na već oblikovani LVX, mnoge mogućnosti se isključuju. Kao i kod igrice tetris. Kao kod starosti.


Kada vidi svu tu neprestanu i večnu dinamiku, čovek se pita šta treba i da li može nešto da uradi da dostigne stanje da ga život više ne može da iznenadi? Može nešto malo. Da održava što veću elatičnost, odnosno indiferentnost. Jer baš ta ‘neizvesnost’ NOX-a daje čar životu. Ne-znanje ili nepoznavanje NOX-a čak i tera čoveka na aktivnost. Ako ne poznaje NOX (a ne poznaje ga) a često ne poznaje ni karakteristike i potencijale sopstvenog LVX-a, to čini čoveka poluslepim u ovom svetu, kao što je rekao jedan prosvetljeni čovek XX veka.


Veliko More je jedno od imena za Babalon, beskonačni volumen u kojem pluta sve živo, sve moguće i od kojega nastaju svi mogući produkti, koagulati, manje savršeni ili više savršeni. Najsavršenija ganglija je čovek. U tom Velikom Moru konstantno se dešava previranje usled kojega nastaju, dešavaju se stvaranja i rastrvaranja svih vrsta. Otuda Svestvoritelj i Sveuništitelj, Šiva, Pan. To je Put, Tao.

Zadatak čoveka je samo da se dobro nacentrira na tetris, na figure tetrisa, na tranzite, da ih prihvati na pravi način. I nikada neće imati probleme. Čak uvek može biti srećan. Ali uslov za to je mudrost pravilnog postavljanja i dočekivanja i prihvatanja uticaja, figura tetrisa. Znači za pravu sreću je nužno biti mudar. Sva ostala sreća je za glupe i privremena je, slučajna je i ne zavisi od volje subjekta, izvan kontrole je. A sreća izvan kontrole zaglupljuje.

Čovek je prepun predrasuda raznih vrsta. Probajte da nabrojite spisak stvari koje vas mogu šokirati. Ili pogledajte kako ‘nespremni’ umovi reaguju na razne vulgarnosti, ili nasilje, ili golotinju, krađu, nepoštenje, pornografiju, umetnička dela, laži, razne nepravde, pa čak i sportske događaje, itd., itd.. A zamislite da ste indiferentni na sve to a niste glupi. Ako ste to sposobni, znači da ste pravilno postavljeni. A zamislite da ste indiferentni do svega!


Nepravilan oblik LVX-a je posledica ustaljenih kolotečina prane i previše puta ponovljenih rezona. A sve su to posledice taloženja tetrisa na bazu čiji je primarni oblik, reljef, astro karta subjekta. Dakle, to je izraz karme, taj nepravilni oblik LVX-a. Idealni oblik LVX-a je Shema 231 Vrata. A ona se dostiže najobičnijim i najjednostavnijim vežbama Plamenog Mača i Zmije Mudrosti i Drvo Života dobija pravilni oblik LVX-a. Te vežbe su korekcije tih kolotečina prane i približavanje idealnom obliku LVX-a.

Volumenski gledano, LVX je mnogo nepravilniji i razuđeniji nego krompir. Krompir je čak idealan oblik. Jer toliko je područja života o kojima malo ili ništa ne znamo ili delimično znamo, a to sve oblikuje LVX. Zato ako bi ga predstavili dvodimenzionalno to je kao ostrvo veoma razuđene obale sa puno rtova i zaliva, fjordova, itd.. Zanimljivo je da je termin ‘ostrvo tonala’ upotrebio i don Huan.