Kategorije
Kabala

LII. Drvo Života: Razlika između sefirota i staza

    Staze su inicijacije, glavni rad, kaljenje, sefiroti su odmarališta. Staza govori i tera nas da se ojačamo, promenimo, poboljšamo i pripremimo, položimo ispit pred vratima sefirota u kojega putujemo. Kada pređemo put, mi smo ga prešli i ne vraćamo se više, ali kada dođemo u grad u kojemu ćemo da bivamo izvesno vreme, mi treba da mu se prilagodimo, uskladimo sa njime i da ga na kraju osvojimo. Ali to ne znači da sefiroti nemaju svoju zahtevnost i da ne treba da se radi i na njima kada se dođe u njih. Dakle, treba da doputujete u sefirot i treba da se aklimatizujete u njemu i da ga osvojite. Ne putujete vi tamo kao turist mada je i to moguće. Dakle, rad i u sefirotima samo nešto drugačiji.
    Sefiroti su ključna stanja svesti, staze su posredna stanja svesti. Neki to zovu subjektivnim i objektivnim stanjima svesti, neki čak obratno, ukratko, tu je velika konfuzija zbog mnogo prepisivača. Ja bih to slikovito predstavio ovako. Sefiroti su gradovi a staze su putevi koji povezuju te gradove. U zavisnosti od veličine i važnosti gradova ekvivalentni su i putevi među njima. Dva grada daju logiku i karakteristike puta koji ih povezuje. Osveštavanje staza teče slično kao i kod sefirota. Ali svaku stazu treba shvatiti i razumeti dvosmerno. Silazno (involutivno) i uzlazno (evolutivno). Staza nam govori odakle idemo i kamo dolazimo, priprema nas na grad-sefirot kojemu se približavamo. Staza izražava uslove koje treba da ispunimo, gradivo koje treba da savladamo pre ispita. Staza je u velikoij meri i sam ispit. Ako se ispune svi uslovi, recimo Hermita i Sreće, onda taj srećković stvarno može da očekuje i da se nada ulasku u Chesed. I još ako je savladao ispit teleme u Adutu Strast, onda je stvarni kralj i u duhovnom i u svetovnom smislu. Prava aristokracija, faraon. Ako je samo učinio prohodnijim taj sefirot, čak i to mu donosi blagodeti u životu, ali i u tom slučaju je morao u izvesnoj meri da savlada navedene staze. Staza se osvešćuje upoznavanjem svih korespondencija a ponajviše spoznavanjem logike njene pozicije. To uključiuje sve korespondencije i mitove. Osim toga, ključna stvar je ustanoviti poklapanja i odstupanja u svojem karakteru od zakonitosti i zahtevnosti dotične staze. A to se najlakše čini preko korespondentnog Tarot Aduta.
    Dakle, staze su glavni posao, njihov prelazak, prolazak njima i dolazak u sefirot je i učenje i ispit. Dolazak u sefirot i bivanje u sefirotu je nagrada koja ima svoje zakonitosti, ali to je i dostignuće. Na primer na stazi Tau treba da shvatimo faktor ‘mrtve’, inertne materije, guste i teške, kao i faktor vremena. Jer Malkut je jednako udaljen od Tifareta kao i Keter. Ali ta staza vodi do Jesoda i zato na tom putu susrećemo i senke i snove što je korak ka nekoj svesnosti, ali još ne potpunoj, nego samo svesnosti snova. To još ne znači da ovde morate da imate kontrolu snova, ali njihovu prirodu treba da znate, kao i šta se dešava sa umom dok sanjate. Na ovoj stazi treba shvatiti i razređivanje ali i zgušnjavanje materije, dakle osnove astranog nivoa a što su obrisi Formule Solve i Coagula. Ne verujem da ste se nekada zamislili o svojoj olovci u stilu ‘da li ona zna šta će sve da napiše’ ili ‘da li vodu boli dok pada u vodopadu’ ili ‘o čemu razmišlja ona velika stena’!!! Sve to spada pod ovu stazu. Nemojte da se hvatate za glavu, ovo su tek obrisi i počeci i nije ništa teško. Snovi nisu uzvišena svest nego sužena svest, pojednostavljena svest. Čak ni na stazi Samekh ne mora da bude potpuna kontrola snova, ali moramo biti sposobni da ih u velikoj meri sami rastumačimo.
    Tokom života mi istovremeno putujemo po svim stazama ka svim sefirotima, u izvesnoj meri smo prisutni u svim sefirotima, ali ne putujemo posvuda jednakom brzinom i ne jednako uspešno a na nekim stazama tapkamo u mestu a u nekim sefirotima kao da nikada nismo ni bili. Tu aktivnost po celom Drvetu Života nameće dinamika univerzuma, tetris univerzuma. Život će nam sigurno jednom (ili mnogo puta) izrežirati suočavanje sa svim stazama i svim sefirotima, manjeg ili većeg intenziteta. I tamo gde nismo ‘prohodni’ pojavljuje se problem. Otuda je logičan pristup da se istovrermeno radi na svim nivoima, na osveštavanju svih sefirota a ne samo jedan po jedan, odozdo gledano. Odnosno, oba pristupa su najbolja ako se kombinuju. Da ne bude zabune, mi radimo jednako i na stazama kao i na sefirotima, ali ako se zaustavimo na nekom sefirotu, manje smo ispostavljeni nego ako se zaustavimo na nekoj stazi.
    Za staze ne možemo reći da sadrže sve ostale staze u sebi. One su uže, jednosmernije, ograničenije svojom sferom, karakteristikama. Ali svaki sefirot u sebi sadrži sve ostale sefirote u izvesnoj meri. One iznad sebe jer je rezultat svih njih, a one ispod sebe jer je ishodište za sve njih. Svaki sefirot je sastavljen od svih 22 faktora, samo što se razlikuju vibracijski nivoi tih konstrukata. Dakle, svaki sefirot sadrži sve u sebi ali se razlikuje u vibracijskom nivou od svih ostalih. Zato je potreban rad i na svakom sefirotu.
    Ta isprepletenost staza i sefirota je potpuna i najbolje se vidi na Shemi 231 Vrata! Kao da su nastali (nastajali) istovremeno, uzajamno, mada među njima postoji jasna razlika. To se odmah vidi prolaskom kroz staze, samo ako se radi na njima. Način tog rada ili prolaska kroz staze i sefirote su inicijacije ili samoinicijacije. Samoinicijacija ili rad na sebi je kao kada hirurg operiše samog sebe. Dakle on sam na sebi izvodi veoma zahtevnu operaciju. On može da upotrebi anesteziju ali samo lokalnu, nikako potpunu. Zamislite sada da on mora da izvede sebi operaciju na vlastitim leđima sa lokalnom anestezijom! Tako ponekad izgleda rad na sopstvenom umu, na sopstvenim stazama i sefirotima. Subjekat niti zna dijagnozu a još manje terapiju a zna da ima problem, oseća ga. Prvi korak je ustanoviti dijagnozu. Kako? Prolaskom kroz sve sefirote i staze. To je neka vrsta potpunog skeniranja sebe. Tamo gde mu je teško, gde putuje sporo ili uopšte ne može da putuje ili mu je sve nepoznato, tamo je problem. Tim prolaskom je moguće u srećnijim slučajevima i otkloniti problem čak i pre dijagnosticiranja. Ali neizbežno je upoznavanje svih sefirota i staza.
    Pre nego što se otisnemo na put po stazama (i sefirotima) prvo treba memorisati što veću bazu podataka, korespondencija, mitova, asocijacija, itd.,  svega o dotičnim stazama i sefirotima, po kojima se putuje. Koliko puta moram ovo da ponovim!?! Ovo nije malo podataka i znanja, mada skoro svi studenti to zanemaruju. Oni to preskaču jer svi bi hteli božanske vizije prvi dan a već sutra magičke moći. Ako na put krećete automobilom, naročito ako je to put kojim nikada ranije niste išli, onda imate auto kartu sa sobom i pre starta pogledate malo geografiju. A koliko to tek važi za duhovno putovanje. Zatim se mentalno ulazi u tu sferu. Staze su put (dakle, to može da bude autoput, pruga, kozja staza ili kamenjar, pustinja i prašuma, itd.) po kojoj treba putovati, proći. Sefirot je jedna tvrđava, stanje, iz kojega se putuje po stazi do druge tvrđave (stanja) u koju hoćemo da dođemo. Mentalno idemo iz jednog sefirota u drugog. Važno je da znamo odakle idemo i gde idemo. Tokom puta treba da se naoružamo karakteristikama korespondentnih Aduta. Adut izražava zahtevnost tog puta. Ako ga poznajemo lakše ćemo putovati. To je sve.
    Težina tog puta je zavisna od puno faktora. Od astro znaka subjekta, od opšteg nivoa svesti subjekta, pripremljenosti za put (znanje, samodisciplina), od poznavanja Drveta Života u globalu, od sposobnosti koncentracije, od težine i količine karme. Na primer, staza Nun povezuje sefirot Netzah i sefirot Tifaret. I ako se putuje ka Tifaretu, treba da znamo da idemo iz ‘mesta ljubavi’ u ‘mesto harmonije’. Dakle nešto treba ili da nadgradimo ili nečega da se odreknemo ali ta transformacija je nužna. Takoreći alhemijska. Zamislite nešto u čemu uživamo treba da prestane, umre, nestane (sve što je lepo ima kraj) da bi se nadgradilo. Patnja ima smisao samo ako je edukativna. Odričemo se bakra da bi dobili zlato i cena za to je patnja odricanja. Potrebno je i malo mazohizma da se čovek odrekne te zavetrine. Poveži to sa karakteristikama astro znaka Škorpije i osme astro kuće! Naravno da taj put nije jednako težak za svakoga. U kontra smeru gledano (ka dole) ta staza predstavlja predavanje zadovoljstvima koja još uvek nisu ni štetna ni opasna ali to mogu da postanu, jer to je prvo konkretno opasnije odstupanje od božije ravnoteže. Ali i to je nužno u procesu involucije, na putu Plamenog Mača, oblikovanja mikrokosmosa.
    Svaka staza na izvestan način sadrži oba sefirota koje povezuje a sefiroti su nekako jedinstvene celine. Staza sadrži ‘diplomu’ osvojenog sefirota i zahtevnost, ‘ispite’ nužne za ulazak u sledeći viši sefirot. Po stazi putujemo a kada dođemo u grad tada važe drugačija pravila funkcionisanja. Mi smo primljeni u grad ali tek treba da ga osvojimo. A to osvajanje je sinhronizacija sa tim gradom, na obostrano zadovoljstvo. Kad odete u Rim, ponašajte se rimski! Ako možete! Kada odete u Beograd, ponašajte se beogradski! Ako možete! Kada odete na Havaje, ponašajte se havajski! Ako možete! Treba da upoznamo zakonitosti tog grada-države i da uspemo u tom gradu. Na primer, veoma je teško pronaći logiku u poziciji Aduta Sunce između Jesoda i Hoda. Ali treba da smo svesni da se tu radi o dvopolnoj energiji koja se sakuplja u Jesodu (kao i inače na svim nivoima ispod Bezdana, ali je ovde to veoma važno). Dakle, Tifaret je dvopolan (andgogin i ginander), Adut Đavo je dvopolan (Bafomet), Hod je takođe dvopolan (hermafrodit, Rebis), Adut Sunce sadrži blizance, staza Samekh je takođe dvopolna, itd., i sve se to odražava u Jesodu preko dve mesečeve faze, puni i prasni mesec. Zahtevno?
    Naravno, tu je još mnogo nejasnih i kopleksnih momenata na Drvetu Života s obzirom na poziciju nekih staza i njihovih Aduta, ponekad čak i nespojivo. Naročito kod analize oksimorona gde je potrebno kombinovati simetrične staze, itd.. Tu nema pomoći nego istraživati. Do kraja života. Zato ne zagovaram striktno samo rad nivo po nivo odozdo ka gore, nego kombinovani rad, nivo po nivo plus istovremeno rad na celom Drvetu Života u globalu. Analize staza su često puta analize parcijalnog dela od pracijalnog dela svesti. Svi sefiroti zajedno su svesnost ili svest, a pojedinačno gledano su samo nivoi, delovi te svesti. Staze su daljnje seciranje.
    Zato ne smemo i ne možemo da mešamo recimo stazu Kaf (koja korespondira sa Jupiterom) i sefirot Chesed (koji takođe korespondira sa Jupiterom), ali treba da znamo da sličnosti postoje. Zamislite kako izgleda put koji povezuje dva fizički blizu i po mnogo čemu srodna grada? Ili recimo ne možemo identifikovati stazu Dalet sa sefirotom Netzah! Staze su dinamične, to su procesi a sefiroti su neka vrsta nagrade, ako stvar uprostimo do granice dozvoljenog.
    Mnogi kabalisti su kod staze Kaf, staza između Netzaha i Cheseda, pomenuli diskriminciju žene, ali niko to nije objasnio zašto je to tako i kako to izgleda. Ona je tamo u zavetrini ali sa ograničenom slobodom i ograničenom vremenskom upotrebom. Ona jeste sigurna i u povremenoj vezi sa Chesedom i ako taj kratki momenat Fortune ne iskoristi, biće diskriminovana i to veoma. Ne znam da li bi bilo bolje reći da je to ne-emancipovana žena kojoj ništa ne fali (za sada). Netzah je, gledano po Plamenom Maču, prvo mesto otklona i zato privremeno veoma prijatno, još uvek hedonistično. Chesed je mesto mira, sreće, spokoja. Veza između te dve sfere ne može da bude ništa drugo osim Aduta Sreća. Ali ništa od toga nije na Srednjem Stubu i pitanje je kada će se pojaviti bumerang. Otuda je sreća veoma detrminisana vremenom, bilo kratkotrajnošću, bilo pravim trenutkom. Analizirajte starogrčki pojam es kairon. Osim toga i lenjost i ležernost se oslanjaju na faktor sreće, a ovde je i lenjosti i ležernosti, a i bonvivanost nije daleko. Ništa od toga nije pogrešno ako je u ograničenim količinama i pod kontrolom. Ovde je samo jedno od tumačenja u zavisnosti od karmičkih predispozicija. Žena koja se sama nije izborila za svoju slobodu ne može da bude emancipovana. Zato ovde može da joj se desi da joj ništa ne fali ali je ponekad diskriminovana i ispostavljena duplim seks standardima od strane muškarca. Takođe treba videti lepu definiciju Konfučija o sreći.
    Neka u tom radu bude puno avanturizma i radoznalosti uz stalni oprez! Pošto idete da kopate po sebi, rudarski pozdrav – Srećno! Neka vas malo ohrabri i razvedri činjenica da pod nebeskom kapom ne postoji teži i zahtevniji studij!!!