Kategorije
Kabala

XV. Šta je sve maktub?

Sloboda čoveka je lavirint koji se nalazi unutar stubova i zidova koji se zovu maktub!

Ako malo ostavimo po strani literarna pravila onda su to stubovi nosači, zidovi nosači. To je ono fiksno, nepromenjivo. Sve ostalo se može u manjoj ili većoj meri menjati. Dakle, maktub je kostur, meso se može oduzimati i dodavati, tanki zidovi se mogu menjati, cigle i malter takođe. Vidoviti mediji prvo vide te stubove, taj kostur a tek kasnije i manje važne detalje. U Tarotu se pokazuju preko Velikih Arkana. Može da se desi da je neki događaj maktub a u stvari je samo specifičan konstrukt od mnogo mnogo malih faktora i zato je veliki i neizbežan. Maktub možemo analizirati i po sefirotima. Kako se uspinjemo po sefirotima stvari su sve suptilnije ali ih je sve teže i teže menjati jer su sve stabilnije i nedodirljivije. Lakše je promeniti ukus (Netzah) nego neki zakon (Geburah). Baš zato što su to stubovi budućnosti znači da su fiksirani mnogo unapred. Takođe to znači da mogu dugo da traju i da dugo diktiraju neke događaje ili da sami budu ti događaji. Manje važni događaji se fiksiraju kada je taj događaj blizu ili tokom samog događanja. Na primer, nužan je rat, čak i približno vreme se zna, ali koliko će biti učesnika i koliko mrtvih i detalji manje važni nije toliko važno i to se ‘odlučuje’ usput. Ako kabalistički gledamo na događaje moramo da uvažimo sve ovo.

Sve što je fiksno ima neki pakt, vezu, dobru saradnju sa vremenom, neki blagoslov boga Vremena. Ljudima, tim kratkoživećim bićima se to često ne sviđa jer zahteva od njih prilagodljivost, ali skoro uvek su u tom ‘konfliktu’ poraženi. Zamislite da neki čovek zna da će fizički živeti 300 godina i da će njegovo starenje biti ekvivalentno sporo! Kakve bi on prednosti imao u odnosu na ostale! Zamislimo čoveka veoma moćnoga ekonomski, finansijski, toliko moćnoga da mnoge države moraju da uvažavaju njegov centar moći prilikom globalnog planiranja! On je neka fiksna konstanta, maktub, kojega je nemoguće ignorisati. Sve što ne možemo ignorisati, što moramo uvažavati bez obzira da li se nam to sviđa ili ne, je maktub. Ta fiksnost i taj veliki uticaj može biti i kratkotrajni ali dok traje on je maktub. Dakle, to je i autobuska linija, vreme polaska autobusa, položaj planine, položaj grada, drugi svetski rat, činjenica da je sutra novi dan, limitirajuća pravila u nekom zakonu, želudac bi da nešto vari, datum rođenja, verovatno ne znate osam stranih jezika, led je klizav, struju treba platiti, . . . nigde kraja! Ne sviđa mi se! Ko je sve to smislio!? Može li nešto da koriguje? Ima li popusta?

Gde je tu sloboda čoveka i kolika je?

El  Muhtar  Mahfuz