Kategorije
Kabala

XVI. Saradnja mitova

Sva događanja i sve stvari u materijalnosti se događaju i na astralnom nivou i verovatno je to prisutno u nekom od mitova. Ako nije – raširite postojeće mitove!

Ako se dva materijalna predstavnika od dva različita boga svađaju ili čak ubijaju (što se dešava svakodnevno) onda to govori o antagonizmu između ta dva boga. Dokaz tih svađa, borbi i ubijanja je odnos među životinjama. One se međusobno ubijaju i jedu jedne druge. Šta to govori o njihovim vladarima, Stazama Mudrosti? Da jedne druge održavaju, ugrožavaju, uništavaju. Ili da su u trajnom sukobu? Ali tako jeste u tom prehrambenom lancu. Lav (Tifaret, Sunce) pojede gazelu (Netzah, Venera)! Ili se možda to ubijanje dešava samo na nivou koagulata, Malkuta? Ne verujem. Na višim nivoima je to borba kao borba dva magneta, preplitanje magnetnih silnica, ili mešanje svetlosnih boja, itd.. Ako se dve siline na astralu i mentalu ‘ne vole’ onda se ne vole ni njihovi materijalni predstavnici. I obratno. Isto važi i za ljude i narode i ratove među ljudima. Treba ih pomiriti na višem nivou. Ako je to uopšte moguće?!

Sasvim logično zvuči da s obzirom na dinamiku evolucije i na dostignuti evolutivni momenat kao i na uvek menjajuće se konstelacije glavnih kreatora dinamike u univerzumu (uže i šire gledano) će biti potrebno stvoriti nove mitove, mitske priče koje će izražavati te nove odnose, nove dinamike. Neki junaci mitova koje su nam ostavile tradicije se međusobno nikada nisu sreli, odnosno među njima nije bila nikakva saradnja. To samo tako izgleda ali ako smo precizni, među njima nije bila bliska saradnja jer su i kontakti bili retki. Neka veza sigurno je postojala i postoji. Ali danas su ta preplitanja veća nego ikada i ti kontakti su sigurno prisutniji. Zato se pojavljuju nepokrivena područja. Uzroci za to su povećavanje ‘mase’ i akceleracija dinamike. Danas je više nego ikada čoveku potrebno ‘da zna sve’! A to je mešanje svega sa svime. Koliko je ta nužnost još potrebnija za čoveka koji radi na sebi, koji ima inicijacijski put!

Sva ta prepletenost i povezanost svega sa svime se najbolje vidi na Shemi 231. Sve što postoji na planeti Zemlji može na toj shemi pronaći svoj grafički izraz! Kao što su enohianske Table proširenje Tarota tako je ova shema potpuni izraz svega, kako subjekata dinamike tako i tipa dinamike, u rangu kružne sheme Ji Džinga. Nigde kao tu nije prikazana saradnja među bogovima.

Ahejeh  a’Ošer Adonai  666