Koja su pitanja u magiki danas najčešća?

Na koja je u magiki najpotrebnije pronaći odgovore, ili drugačije rečeno – šta studenti ne znaju a trebali bi nužno da znaju?

Puno toga. Neznanje je ogromno. Problem je što mnoga znanja uopšte nisu nigde zapisana, što stvara iluziju da ona ne postoje i da nisu potrebna. Neka su napisana ali su uglavnom nedostupna i svaki student mora sam da dođe do mnogih od njih. Ili da traži nekoga ko to zna.

Zadnjih nekoliko godina se bavim analizama mehanizama prenosa karme. To niko nije uradio. O tome nigde ništa ne piše. Ni u upanišadama. To je beskonačno polje istraživanja. U svojim knjigama sam opisao neke pojmove kao što su – mržnja, sramežljivost i još neki o kojima psihologija i psihijatrija takoreći ne znaju ništa i pored stotina doktora nauka iz tih područja. Zatim su tu pojmovi – čisti um i uravnotežen um. Oni su srodni ali nisu identični. Zatim objašnjenja o svih osam mogućih (solarnih i lunarnih) rotacija u ritualima. Ili, kako danas izgleda Prometeus?!

Sve to treba znati i još puno toga. Ako to spiritualni učitelji ne znaju da objasne, oni ne samo da nisu učitelji nego tek treba da postanu učenici. Ni kod jednog takozvanog spiritualnog učitelja koje sam sreo nisam primetio simptome ekstremne intelektualne superiornosti. A ako su duhovni učitelji to treba da imaju. Ako oni ne mogu da prepoznaju aristokratsku facu na ulici, oni su obični slepci. Ako ne znaju da pitaju kraljicu za seks, onda su sramežljive budale. A sva ta znanja čovek na putu inicijacije treba da savlada.

Nekompetentni duhovni učitelji sebe preozbiljno shvataju a ne urade ni rutinu. Oni se kao trude a ne mrdaju. Oni ne istražuju, oni ne improvizuju. A sve je to potrebno. I za obični život, a koliko tek na putu inicijacije.