Već izvesno vreme radim vežbu „Zmija Mudrosti“ i ne znam da li radim pravilno.

Možete li da mi date još neka uputstva?

Vežbe Plameni Mač i Zmija Mudrosti su neraskidivo povezane i to su kopije procesa involucije i evolucije. To u stvari i nisu vežbe u pravom smislu reči nego samo ponvljanje, afirmisanje već postojećeg. Prvo se radi Plameni Mač i tek onda Zmija Mudrosti ako se rade zajedno, a moguće je uraditi i samo jedno od to dvoje. Uvek je potrebno barem vizualizovati odgovarajući sefirot ili stazu a kasnije i mantrati korespondentnu magičku formulu (za sefirot) ili slovo (za stazu). Vremenom je potrebno i poželjno uključiti i još neke korespondencije, boju ili predstavu odgovarajuće Tarot Arkane. Sve to treba proširivati. Već shvatate da u sve to ulazi takoreći cela knjiga Liber 777.

Drvo Života treba da bude instalirano u mental sa što više korespondencija kao da je integralni deo tela. U stvari ono to i jeste. Vrsti red je po brojevima sefirota, odnosno po brojčanim vrednostima staza, dakle od 400 do 1. Nije teško kao što zvuči. U svemu tome treba pronaći nešto interesantno, nešto avanturističko, što u stvari i jeste (i to veoma!) i pored monotonije.

Samo treba vežbati, raditi, improvizovati. Vremenom će se iskristalizovati najbolji način vežbe, najbolje vreme, metod, lokacija, kao i dužina vežbe koja može trajati od 15 minuta do jednog sata.