Kategorije
Kabala

CXXXVI. Kabala-f.a.q. XIII

Šta znači ‘ritual učiniti svojim’?

Jednostavno prilagoditi ga sebi. Da je najefektniji, najfunkcionalniji za vas. A da bi to uradili potrebno ga je dobro poznavati, svaki deo, svaku gestu, svaku reč. I tada videti koji deo je fiksni, nepromenjivi, a koji varijabilni. Ako takvi delovi uopšte postoje. Time vidite i nivo znanja kreatora dotičnog rituala. Slične korekcije vežbi su moguće i poželjne čak i u jogi, naročito kod najvažnijih vežbi, njenog veličanstva – dharane.

Na primer, kod rituala Liber Samekh, pogledajmo šta je nepromenjivo. Šest osnovnih pravaca. To je nedodirljivo. Zatim ‘barbarska imena’. Tu se pojavljuje šest puta ‘Čuj me…’, zatim uvodni deo i završni deo. Plus u sve to su inkorporirani Rituali Pentagrama i Heksagrama i još puno toga što magičar može dodati. Sve može da se koriguje, poboljša i prilagodi sebi. Osim šest osnovnih pravaca. Jer to su koordinate Tifareta izvođača rituala, koordinate centra univerzuma. Zatim su tu ‘barbarska imena’ koja ne treba dirati, ali tu treba biti oprezan. Jer ta imena su prošla kroz mnoge ruke polupismenih prepisivača (a koji su mislili da su veoma pismeni). Zato je tu potrebno njihovo dubinsko etimološko i fonetsko proučavanje da se pronađe najsmisleniji oblik.

Svi ostali delovi rituala imaju svoj smisao, moraju postojati, ali ih je moguće nadgraditi, pojačati, prilagoditi sebi. Ne puno. Kako za koga. Za nekoga je takav kakav jeste već idealan.

Šta je uopšte cilj kabale? Kakav doprinos je u pitanju?

O ovome se može govoriti u nedogled. Cilj kabale se uopšte ne razlikuje od ciljeva nauke, umetnosti, religije i filozofije – zajedno. A to je smisao egzistencije čoveka. Samo što je kabala sveobuhvatnija i ima drugačiji, celovitiji pristup (i samim time neobičan). Kabala uvažava sva konvencionalna i nekonvencionakna znanja i metode (a koje su vremenom postale ili će postati konvencionalne). Baš zbog tih neobičnosti ljudi u svojem debelom ne-znanju i glupavosti od kabale očekuju previše a još češće je bez potrebe mistifikuju. Istovremeno ljudi tako malo rade da od kabale ne mogu da izvuku ni ono što kabala stvarno nudi, a toga uopšte nije malo. Kabala je veliki sistem korespondencija. A bez toga ne možete da pravilno razumete nijedan mit, nijednu biblijsku priču, nijedan proces stvaranja i animacije materije. Bilo da se radi o unutrašnjim organima ili poplavama ili sazrevanju voća. Čak ni ono što vam sveštenik govori u hramu vaše religije ne možete da razumete bez kabale, a nije sigurno ni da on sve to razume.

Kada bi savremena psihologija uvažila aksiome kabale o umu (Ruach-u) i odnosu uma sa višim i nižim vibracijskim nivoima u čoveku, naravno, bez nepotrebnog i ogromnog akademskog balasta, otkrila bi deset puta više i deset puta bi brže napredovala. Mislim da ne postoji polje delovanja čoveka gde znanja kabale nisu upotrebljiva. Negde su prihvaćena i više to nisu kabalistička znanja nego naučna. Nekada je koncept nule u matematici bio nepojmljiv. A u kabali je oduvek prisutan. Ili, da li znate kako je nastalo zlato? Taj metal je prošao kroz drastične inicijacije pod strahovitim pritiscima (Saturna, olova) i kroz ekstremno visoke temperature i samim time obavio svoju evoluciju i postao zlato. Tako kaže nauka danas. Ali to je veoma staro kabalističko objašnjenje i prikazano je na Drvetu Života. Iz sličnog razloga je na Saturnu veoma puno najkvalitetnijih dijamanata. Tamo lopatama čiste dijamante sa ulica da bi mogli da prođu. Nauka danas tek otkriva objašnjenja toga, a to su u stvari kabalistički aksiomi, samo malo procureli preko alhemije.

Koje karakteristike treba čovek da poseduje danas da bi bio telemit?

Da je radoznao, mentalno aktivan 24/7 ili 25/7, kako ja to volim da kažem. Da ne respektuje devet od deset autoriteta. Da svaki dan razvija svoje talente i svoj ego (ne egoizam) i da time opravda nepoštovanje autoriteta. Jer iza velikog ega mora biti i veliki talenat. Bez tog pokrića to je samo nižerazredni egoizam ili neki drugi otrov uma. Nemirni avanturista koji svaki dan iznedri novu ideju a to znači da njegov čisti um apsorbuje konstantno dolazeći tetris i od toga stvara nešto konstruktivno, itd., itd.. On nikako nije čovek protokola zbog protokola. Naravno, sve ovo važi osim ako je telema subjekta da bude tipični mali inetrni deo mašine. I to treba poštovati. Ha ha.

Šta znači ona glupa hrišćanska izjava da je Isus na sebe preuzeo sve grehe sveta? I da je on spasitelj? Ima li tu logike?

To je previše uopštena i nejasna tvrdnja i samim time je lako pogrešno shvaćena i interpretirana. Pre svega, tu je pogrešan termin ‘gresi sveta’. Bolje je reći aspekti karme ili matematički rečeno ‘svi mogući aspekti razlika potencijala’. I svemu tome treba dodati epitet ili svojilni pridev ‘sopstveni’. Dakle on je odlučio da anulira sve aspekte sopstvene karme što je preduslov za prvi, najniži samadi. Budale su to formulisale sa ‘svi gresi sveta’. Blesavo i bolesno, apsurdno i nemoguće. Čovek koji krene putem inicijacije preuzima tu obavezu na sebe i počinje da je obavlja. Čak i ako je ne preuzme, ona mu je neizbežna.

Možete li na kratko objasniti termin ‘stanje uma nivoa Tifareta’?

Na kratko teško. Najkraće rečeno, to je indiferentnost. Ali taj termin ljude odbije jer ga psihologija još nije prihvatila ni razumela. A za sada ima negativno značenje. To je kratkovidost psihologije slično kao i kretenizam proglašavati broj 666 đavoljim.

Dakle, to je stanje uma. Takav um zna (namerno ne kažem čovek). Zna šta zna u svojem domenu. Zna da još uvek sve ne razume. On ne sumnja, on ne pretpostavlja, on se ne nada, on se ne koleba, on ne veruje, on ne očekuje ništa mada zna da može uslediti svašta svakog momenta (u skladu sa tranzitima i njegovom bazom), što znači da on još ne zna sve. On je otvoren za sve mogućnosti ali ne želi ništa i ništa ne odbija, ali sve što mu dođe ukalkuliše u svoj sistem. To je indiferentnost. Veoma, veoma aktivno stanje koje sve uzima u obzir. Tu nema tepiha da se pod njega sakrije smeće. Šta god se desi on kaže – neka bude ali se istovremeno svemu prilagođava. To je ta elastičnost uma. Neko bi rekao da je to toliko potencirani oportunizam do krajnje principijelnosti. Teško je psihologiji da kategorizuje to krajnje kompleksno stanje uma. Takav um nikada ne zaboravi sebe, nikada ne ‘zaboravi’ ko je, šta je i gde je. I uveče pre nego što padne u san kao i u najvećoj buci i gužvi na ulici. Svakodnevni um svakog čoveka ima ponešto od svega toga ali opet je veoma daleko od tog stanja. Dakle, on nije depresivan niti žalostan, on je u zanosu, on se ne uzbuđuje ali je u euforiji. Ako znate pravo značenje reči euforija. Kao što je radost prirodno stanje čoveka. Inače ta starogrčka reč euforija ima brojčanu vrednost 666. Isto kao i reč efemeria! Ako svakodnevno izvodite efemerije bićete u konstantnoj euforiji. Amen.

Kako da razumemo vaš termin ‘indiferentnost’ kojega često upotrebljavate?

To je uglavnom fizikalni termin (uz stabilnost i labilnost) i označava nivo stabilnosti, odnosno stalnu nestabilnost. To je u stvari stalna nestabilnost i za fiziku je to veoma retko upotrebljivo stanje. Ako ga upotrebimo kao psihološki termin logično je da ima negativno značenje. Uglavnom je to uzrok zabune i nerazumevanja. Kao stanje uma to je retko stanje. Um je uglavnom nestabilan i to su uzroci svih problema uma. Ali niko to ne vidi. Baš zbog te nestabilnosti um uvek teži stabilnosti. Ali idealno stanje je nešto između, indiferentno stanje. To je stanje i stabilnosti i nestabilnosti, odnosno elastičnosti toliko velike da je to krajnja stabilnost jer ga ništa ne može uzdrmati. U jogi bi rekli ‘ne-lepljenje’ ili ‘nezavisnost od utisaka’. Mi to zovemo sloboda i nevezanost i nezavisnost (fizička, emotivna i mentalna), ne reagovanje na stimulanse i podražaje (uz registrovanje svih njih), neuznemirenost uma, dakle to je izvesni nivo čistoće i uravnoteženosti uma.

Koji su najhumaniji pozivi? Da li je sveštenik tako sveti poziv?

Pekar, prostitutka (ženska ili muška) i lekar (bilo koji lekar). Po tom vrstnom redu. Pekar je potreban svima. Ako prostitutka obavi svoj posao lekar uglavnom nije ni potreban. Sve njih treba poštovati i nagraditi za svoj posao.

(Sva ostala do sad odgovorena pitanja možete pogledati na Kabala f.a.q. strani)