Kategorije
Kabala

CXXXI. Šta je sve maktub III

Kažu da čovekov život ima smisao, kao i to da sve što postoji i što se događa takođe ima smisao. Zvuči logično. A kod čoveka to treba da je najviše izraženo. Dakle, svaki inkarnirai čovek ima neki zadatak, funkciju, obavezu, misiju, sudbinu, svoj krst, maktub, Istinsku Volju, da uradi, izvrši, obavi. Dokaz toga je da je uopšte inkarniran jer je tokom istorije sakupio dovoljno energije i savršenosti sopstvenog koncentrata da se je re-inkarnirao. Ili je to uradio neko drugi da su mu omogućili inkarnaciju u slučaju ‘prvi put rođenih’. Dakle čovek može imati svakakve misije. Bilo da je to misija da bude kralj ili da bude rob. Čak i ako celu inkarnaciju pokušava da se oslobodi ropstva i čak ako u tome ne uspe, i to je neka misija koju on treba da obavi. Jer i ti pokušaji, sa njegove tačke gledano neuspešni, u velikom mozaiku itekako imaju smisao. Ljudi su u konstantnim interakcijama. Napori jednog subjekta čak i ako je on u tome neuspešan, nužno deluju na još nekoga i čak i to može značiti uspešnost misije dotičnog. Kod svih ovih scenarija i mogućnosti uvek je u pozadini nevidljivi mehanizam prenosa karme. Nije svakome dano da može sve. Niko ne može sve. Ali neki mogu mnogo. Više nego drugi. Ali svi treba da se trude, da ulažu napor. Jer to je peta funkcija Sfinge – Ići.

— —– —

‘Mi smo automati koje potpuno kontrolišu sile sredine, razbacavši nas unaokolo kao pampure od plute po površini vode, automati koji su pogrešno shvatili rezultirajuću silu spoljnih impulsa kao slobodnu volju’. Tako kaže naš genije Nikola Tesla. Fantastično tačan rezon. Obrnuti azimut toga je takođe karma. Karma je obrnuti azimut i Istinske Volje i slobodne volje. Slobodna volja je usko polje suverenih reakcija unutar polja maktub.

— —– —

Bog je čoveku dao nesiguran život. A čovek se ubi da ga učini sigurnim. I nije baš uspešan u tome. Da li ima smisla? Očigledno bog nije mislio ozbiljno i uživa u tome da čoveka drži u neizvesnosti. Zato čovek ima pravo na neozbiljan odnos do života. Ali ne i lenj odnos. (Uvek sam mislio da se ljudi premalo smeju i da su lenji, naročito mentalno. Zato treba više da se smeju i da više rade, a naročito da više misle). Čoveku je puno toga unapred zapisano, fiksirano, maktub, i jedino što mu preostaje je izvesno imaginarno polje koje on u svojoj autopretencioznosti imenuje slobodna volja, i da unutar tog polja bude vredan i da nasleđeni maktub smanji a maktub naslednika malo poboljša, olakša. Kažem – malo! Jer i naslednici imaju svoj maktub.

— —– —

Kada bi ljudi još u mladosti ili čak u detinjstvu znali šta ih sve čeka u predstojećem životu mnogi bi izvršili samoubistvo. Zar je Sokrat rekao nešto drugo? Isto to samo na svoj način. ‘Kada vidimo koliko je patnje na ovom svetu, najbolje je ne roditi se‘. Istina. A šta je Buda rekao drugačije u svojoj Prvoj Plemenitoj Istini – Sve je patnja. I sve to je tako zbog prenosa karme. Sve to nekada nije bilo maktub. Ali u jednom momentu kada se je nagomilala kritična masa energije, to je postalo neizbežno i samim time maktub. I to čovek ili odradi ili prenese na potomke.

— —– —

Maktub je zapis neizbežne karme. Mlad čovek ne zna šta mu je sve nametnuto na leđa datumom rođenja i dotičnim roditeljima. I zato istrajava kroz život. A kada bi samo znao koliko je tu sranja kroz koja mora da prođe u nadolazećim godinama! Neka može da izbegne ali ona maktub ne može pa čak i ako se preseli na Mesec.

— —– —

Bezbroj puta sam čuo rečenice: eh, da mi je neko rekao; eh da mi je ova pamet; eh kad bi čovek znao; itd.. Uvek je to kritika ne-znanja, kritika protiv nečega što nisu znali a zadesilo ih je. A da su znali, ne bi ih zadesilo. Izgleda da im je to bio njihov maktub. Da im je to neko rekao i da su znali nešto na vreme, verovatno to više ne bi bio njihov maktub. Verovatno bi mogli da eskiviraju neko neprijatno iskustvo. Ili ne, zavisi. I šta čoveku preostaje? Da svaku situaciju shvata kao šansu za put inicijacije. A šta nam drugo govore monasi svih religija? Ne treba nama da i mi postanemo monasi ali možemo od svakog problema da napravimo šansu. Ali ljudi se uglavnom ne vide od problema i ne mogu da misle od problema. Pitajte svoje roditelje odkuda vam toliko problema! Ako oni ne znaju odgovor, onda ne zaslužuju da ih cenite. Mada možete i dalje da ih volite.

Najkraće rečeno, Istinska Volja je obrnuti azimut karme. Slobodna volja je usko polje unutar polja Istinske Volje, sredstvo, način rada, metodologija koja se menja po potrebi u velikom projektu koji se zove I. Volja. I opet je tu slobodna volja determinisana, ograničena karmom. Čovek u svojem neznanju, gluposti, naduvanosti, često i prečesto pomisli da je samo on sam kreator svoje sudbine i života. Čak i solidni poznavaoci Tarota sebi dozvole previd i ne razumeju snagu Velikih Arkana. Kod nekih divinacija u zavisnosti od pitanja, u odgovorima se može pokazati ono što je maktub, dakle fiksno, i to čovek, subjekat, mora uvažavati. Fiksni nosači budućnosti. Ali moguća je i situacija da su svi faktori u vezi tog pitanja unutar energetakih resursa subjekta i tada on može da utiče i kreira sve događaje vezane za pitanje divinacije. To su uglavnom slučajevi kada se u čitanju dobiju samo Manje Arkane.

Ko nije svestan ovoga treba da od početka počne da studira Tarot.